To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-05-28
Administrator systemu

Wydział Finansowy - FN

Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32 (II piętro)

fn@kedzierzynkozle.pl

Skarbnik Miasta

pokój nr 322, tel. 77 40-50-359

Referat Budżetu (II piętro)

 • Kierownik Referatu
  wioletta.akonom@kedzierzynkozle.pl
  pokój 338A, tel. 77 40-50-358
 • stan. ds. budżetu i sprawozdawczości
  pokój 339, tel. 77 40-34-468
 • stan. ds. budżetu i sprawozdawczości
  pokój 339, tel. 77 40-34-493
 • stan. ds. budżetu i sprawozdawczości
  pokój 339, tel. 77 40-34-467

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (II piętro)

 • Kierownik Referatu
  marlena.krakowiak@kedzierzynkozle.pl
  pokój 332, tel. 77 40-50-398
 • stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  pokój 330, tel. 77 40-50-360
 • stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  pokój 331, tel. 77 40-34-476
 • stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  pokój 340, tel. 77 40-34-477
 • stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  pokój 340A, tel. 77 40-34-462
 • stan. ds. księgowości podatkowej
  pokój 330, tel. 77 40-50-361
 • stan. ds. księgowości podatkowej
  pokój 330, tel. 77 40-50-361
 • sekretarka
  pokój 338, tel. 77 40-50-356
 • stan. ds. księgowości podatkowej
  pokój 338, tel. 77 40-50-356

Referat Obsługi Finansowej Urzędu Miasta (II piętro)

 • Główny Księgowy - Kierownik Referatu Obsługi Finansowej
  orlik@kedzierzynkozle.pl
  pokój 334, tel. 40-50-354
 • Z-ca głównego księgowego
  opal@kedzierzynkozle.pl
  pokój 336, tel. 40-50-352
 • stan. ds. księgowości dochod. i wydatk.
  pokój 337, tel. 40-50-349
 • stan. ds. księgowości dochod. i wydatk.
  pokój 337, tel. 40-50-303
 • stan. ds. księgowości dochod. i wydatk.
  pokój 335, tel. 40-50-350
 • stan. ds. płac, rozliczeń z ZUS
  pokój 333, tel. 40-50-353
 • stan. ds. księgowości zobowiązań
  pokój 333, tel. 40-50-353

Referat Windykacji (II piętro)