To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-06-02
Administrator systemu

Historia tytułu

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” Rada Miasta ustanowiła na mocy Uchwały Nr XXIV/136/91 z 12 listopada 1991 roku. Tego samego dnia radni zdecydowali, iż pierwszym laureatem tego zaszczytnego tytułu zostanie Albert Steven Blokzijl, założyciel i przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Miast Soest – Kędzierzyn-Koźle. Z wnioskiem o nadanie jemu tego tytułu wystąpił Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko-Holenderskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Drugą osobą, której przyznano tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” był ksiądz infułat Ludwik Rutyna, wieloletni proboszcz kozielskiej parafii pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. Tytuł ten radni Rady Miasta przyznali Jemu Uchwałą Nr XXIX/158/92 z 21 lutego 1992 roku. Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu wystąpiła grupa dwunastu kędzierzyńsko-kozielskich rajców.

Kolejnym odznaczonym tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” został w roku 2000 prof. zw. dr hab. Karol Jonca. O nadanie Jemu tego zaszczytu wnioskowali następujący radni: Dariusz Jorg, Zenon Maślona, Ryszard Pacułt oraz Irena Polak. Rada Miasta przychyliła się do tego wniosku i 24 sierpnia 2000 roku podjęła uchwałę Nr XXVIII/330/2000, na mocy której Profesorowi nadano wyżej wymieniony tytuł.

Czwartą uhonorowaną osobą jest prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kotowski. Z wnioskiem o jego nadanie wystąpił do Rady Miasta w sierpniu 2005 roku Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu z prezesem Zbigniewem Ślęzakiem na czele. Tytuł ten RM nadała profesorowi Kotowskiemu Uchwałą Nr XXXVII/484/05 z 29 września 2005 roku. Na tej samej sesji rajcy zdecydowali również o odznaczeniu profesora medalem „Za Zasługi dla Miasta”.

Ostatnią osobą, której jak do tej pory przyznano Honorowe Obywatelstwo Miasta Kędzierzyn-Koźle jest Konstanty Chmielewski – wieloletni dyrektor Zakładów Azotowych Kędzierzyn (obecnie ZAK S.A.). Wniosek o nadanie tytułu, wraz z uzasadnieniem, złożył w grudniu 2009 Zarząd Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ZAK S.A. Uchwałą Nr L/593/10 z 27 stycznia 2010 roku Rada Miasta nadała Konstantemu Chmielewskiemu pośmiertnie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle”.