2010-06-02
Administrator systemu

Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Dom Kultury "Chemik" (siedziba) Kino "Chemik"
Aleja Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 77 483-29-25, 480-25-40
e-mail: mok@mok.com.pl
strona www: www.mok.com.pl

Dom Kultury "Koźle"
ul. Skarbowa 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: 77 482-34-69, 482-35-69, 482-61-03
e-mail: dkkozle@tlen.pl

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury koncentruje się na:

 • edukacji artystycznej i rozwijaniu zainteresowań
 • umożliwieniu uczestnictwa w kulturze
 • wspieraniu ciekawych inicjatyw artystycznych
 • zapewnieniu rozrywki oraz organizacji czasu wolnego
 • promowanie miasta w Polsce i zagranicą

Edukacja artystyczna oraz rozwijanie zainteresowań zapewniana jest przez działalność kół zainteresowań i sekcji na wszystkich osiedlach miasta. W sekcjach są prowadzone zajęcia o różnorodnej tematyce, które adresowane do różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone są przez wykształconą kadrę instruktorską. (patrz wykaz kół i sekcj).W ramach edukacji przeprowadzane także są warsztaty np.: taneczne, filmowe, plastyczne. Dodatkowym elementem edukacji są spotkania muzyczne jam session oraz prezentacje zespołów grających w Domu Kultury w Koźlu. Cyklicznie organizowane są kulturalne prezentacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „SCENCOOL" oraz „Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych - Opowiem Ci Bajkę". W ten sposób przedszkola i szkoły zachęcane są do aktywnego działania.

Uczestnictwo w kulturze realizowane jest poprzez organizację koncertów o różnorodnym charakterze np. jazzowe, bluesowe, alternatywne. Każdego roku organizowane są także duże imprezy masowe takie jak: Dni Miasta, Majówki, Festyny, Pożegnanie Lata, Oblężenie Twierdzy Koźle. MOK nie zapomina o sympatykach kabaretu organizując dla nich Kędzierzyńsko-Kozielską Odsłonę Kabaretową. W każdy poniedziałek organizowane są pokazy Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Dodatkowo organizowane są mniejsze imprezy: spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy w galerii, okazjonalne warsztaty.

MOK wspiera ciekawe inicjatywy artystyczne, do których należą: akcja poetycka „Kędzierzynsko-Kozielskie Linie Poetyckie", dzień osób niepełnosprawnych „Dzień godności", czy impreza hip-hopowa „All about Style", „Ogólnopolski Przegląd Piosenki Harcerskiej", „Festiwal Pieśni Religijnej" oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". W planach jest reaktywowanie „X Międzynarodowych Spotkań Zespołów Ludowych".

Rozrywka oraz organizacja czasu wolnego zapewniana przez MOK to: imprezy okolicznościowe, Wybory Miss Ziemi Kozielskiej, zabawy taneczne, koncerty muzyki rozrywkowej, działalność Kina „Chemik". MOK przygotowuje także zajęcia, zabawy i wycieczki w czasie ferii letnich i zimowych.

Rolę promocyjną w kraju i zagranicą pełnią międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale:

 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji morskiej „Szantki 2007" jest opisywany w ogólnopolskiej prazie żeglarskiej m.in. w „Szantymaniaku"
 • Ogólnopolski przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko 2007" należy do Ogólnopolskiej Rady Programowej festiwali Piosenki Poetyckiej i Autorskiej
 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka 2007" promowany przez Międzynarodową Federację Filmu Niezależnego, przyczynił się do uzyskania dyplomu Rady Europy 

Wykaz sekcji działających w MOK:

 • Sekcja filmowa - prowadzi Jan Bartoszek DK-„Chemik"
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Anna Florczak DK -"Chemik"
 • Sekcja fotograficzna - prowadzi Bartosz Kupczyk DK-„Chemik"
 • Sekcja tańca nowoczesnego dla młodzieży - prowadzi Michał Zubkov DK-„Chemik"
 • Sekcja tańca nowoczesnego dla dzieci - prowadzi Katarzyna Kozłowska DK-„Chemik"
 • Akademia Przedszkolaka - taniec - prowadzi Gracjana Wójcik DK-„Chemik"
 • Akademia Przedszkolaka - plastyka - prowadzi Katarzyna Ostrowska DK-„Chemik"
 • Studio Piosenki - prowadzi Roman Kruk DK-„Chemik"
 • Chór „Cantabile" - Prowadzi Jolanta Stefaniak DK-„Chemik"
 • Chór „Sokoły" - prowadzi Wiesław Kwinta DK-„Chemik"
 • Sekcja filatelistyczna DK-„Chemik"
 • Sekcja taneczna - prowadzi Balladyna Dziuba DK-„Koźle"
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Katarzyna Ostrowska DK-„Koźle"
 • Sekcja rzeźbiarska - prowadzi Arkadiusz Sawicki DK-„Koźle"
 • Sekcja teatralna - Prowadzi Waldemar Lankauf DK-„Koźle"
 • Sekcja gry na instrumentach klawiszowych - prowadzi Tadeusz Bratus DK-„Koźle"
 • Sekcja gry na gitarze - prowadzi Dariusz Czarny DK-„Koźle"
 • Sekcja gry na instrumentach perkusyjnych - prowadzi Michał Kacperczyk DK-„Koźle"
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Agnieszka Opiat Dom Kultury „Koźle-Rogi"
 • Sekcja zajęć różnych - Elwira Bancarz Dom Kultury „Koźle-Rogi"
 • Sekcja modelarska - prowadzi Waldemar Ociepski Dom Kultury „Lech"
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Elżbieta Winczura Dom Kultury „Lech"
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Arkadiusz Sawicki Osiedle Kuźniczka
 • Sekcja szachowa - prowadzi Gunter Faber Dom Kultury „Lech"
 • Sekcja zajęć różnych - prowadzi Wiesław Kwinta Dom Kultury „Lech"
 • Sekcja taneczna - prowadzi Gracjana Wójcik Osiedle Kłodnica
 • Sekcja plastyczna - prowadzi Elżbieta Winczura Osiedle Kłodnica
 • Sekcja modelarska - prowadzi Jan Stolarek Osiedle Azoty
 • Sekcja modelarska - prowadzi Piotr Stolarek Osiedle Azoty
 • Sekcja zajęć różnych - prowadzi Andrzej Jędrzejczak Miejsce Kłodnickie
 • Sekcja teatralna - prowadzi Agnieszka Wójtowicz Osiedle Sławięcice 

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna (siedziba)
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 077 482-37-80, 482-32-25
strona www: www.mbpkk.pl  
e-mail: promocja@mbpkk.pl

Instytucja kultury, która działa na podstawie statutu, w którym określone są podstawowe zadania i cele biblioteki. MBP zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informatycznych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotecznej. Na terenie miasta działa 8 placówek bibliotecznych, w tym 1 MBP i 7 filii, które w pełni zapewniają dostęp do bibliotek mieszkańcom wszystkich osiedli. Dzięki automatyzacji procesów bibliotecznych w programie PROLIB, wszyscy mieszkańcy miasta mogą korzystać z katalogu online, informującego o zbiorach całej sieci, a także zamawiać i rezerwować zbiory. Biblioteka prowadzi bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i literackiej oraz promocji czytelnictwa.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie Koźlu

Siedziba:
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. M.C. Skłodowskiej 9
tel./fax: 77 4823743
strona www: www.psm-kozle.pl  
e-mail: psm2@op.pl

Organem prowadzącym Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś bezpośredni nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Arystycznej. W szkole prowadzi się nauczanie w cyklu sześcioletnim i cyklu czteroletnim.

Prowadzone są następujące klasy:

 • klasa fortepianu
 • klasa akordeonu
 • klasa skrzypiec
 • klasa wiolonczeli
 • klasa gitary klasycznej
 • klasa fletu poprzecznego
 • klasa klarnetu
 • klasa trąbki
 • klasa waltorni
 • klasa perkusji

W szkole działają różnego typu zespoły instrumentalne, chór oraz orkiestra dęta

Osiedlowe ośrodki kultury

Osiedlowy Ośrodek Kultury "Lech" w osiedlu Blachownia. Wspólnie z Administracją Domów Mieszkalnych organizowane są festyny, imprezy wakacyjne. Prowadzone są koła zainteresowań przez instruktorów Miejskiego Ośrodka Kultury. Działa tutaj koło plastyczne "Tęcza", sekcja modelarska, która zajmuje się głównie budową modeli redukcyjnych z plastyku i papieru. Efektem działalności sekcji jest organizowany corocznie Konkurs modeli plastikowych i kartonowych o Memoriał porucznika A. Lindella.

Osiedlowy Dom Kultury w Kłodnicy, Rada Osiedla przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów dla mieszkańców dzielnicy korzysta z pomocy instruktorów Miejskiego Ośrodka Kultury.
W osiedlu Azoty działalność kulturalna opiera się o działalność prowadzoną przez parafię rzymsko-katolicką pod wezwaniem św. Floriana, gdzie co roku organizowany jest Festiwal Pieśni Religijnej. Ponadto od 2002 roku przy parafialnym domu kultury działa sekcja muzyczna, teatralna, zajęć różnych. Instruktorzy sekcji są opłacani z budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY PRZY RSM „CHEMIK”
ul. 9 Maja 6, (os. Śródmieście)
tel. 077 483 32-36 wew. 37

MUZYCZNY KLUB KAJTEK
ul. K. Jadwigi 10, (os. Piastów), tel. 077 484 91 10

OSIEDLOWY DOM KULTURY "KOMES"
ul. Kazimierza Wielkiego 7 (os. Piastów) tel. 077 483 45 78

Stowarzyszenia kulturalne

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Kraszewskiego 5a
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic
ul. Asnyka 2
47-230 Kędzierzyn-Koźle

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Koło Koźle – Rogi
ul. Główna 18
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne - Miejska Orkiestra Dęta "Azoty Kędzierzyn-Koźle"
ul. Mostowa 3
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca KOMES
ul. K. Wielkiego 7
47-232 Kędzierzyn-Koźle

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 1-go Maja 14 b/9
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Skarbowa 3a
47-200 Kędzierzyn-Koźle