Wyniki wyszukiwania

2010-07-01
Marcin Muc

2010.07.01 Dwóch podpułkowników w magistracie

Awanse w WRK
W uznaniu zasług między innymi za wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa dwóch majorów rezerwy: Józef Muc oraz Janusz Sieńczyk zatrudnionych w Wydziale Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle otrzymało awans na stopień podpułkownika rezerwy.

Wniosek o awanse złożył w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu prezydent miasta Wiesław Fąfara. Komendant WKU po zaopiniowaniu i akceptacji przekazał go Ministrowi Obrony Narodowej, który przychylił się do wniosku i awansował obu oficerów na stopień podpułkownika rezerwy. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 29 czerwca w kędzierzyńsko-kozielskiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.