To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2011-03-17
Administrator systemu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - GNP

Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17

Kierownik Wydziału
malgorzata.wojtarowicz@kedzierzynkozle.pl
pokój 9, tel .77 40-50-392

Architekt Miejski
architekt@kedzierzynkozle.pl
pokój 3, tel. 77 40-50-313

Referat Gospodarki Nieruchomościami - GN

 • Kierownik referatu - stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
  dorota.poplawska@kedzierzynkozle.pl
  pokój 8, tel .77 40-50-395
 • stan. ds. trwałych zarządów oraz infrastrukturalnych opłat adiacenckich
  pokój 1, tel .77 40-50-393
 • stan. ds. prawa użytkowania wieczystego
  pokój 2, tel .77 40-34-489
 • stan. ds. zamówień publicznych, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz zamówień publicznych
  pokój 2, tel .77 40-34-489
 • stan ds. nabywania nieruchomości od osób fizycznych oraz nabywania i zbywania nieruchomości na rzecz publicznych osób prawnych
  pokój 7, tel .77 40-50-396
 • stan. ds. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą oraz ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
  pokój 7, tel .77 40-50-396
 • stan. ds. nabywania nieruchomości od osób fizycznych oraz nabywania i zbywania na rzecz publicznych osób prawnych
  pokój 7, tel .77 40-50-396
 • stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
  pokój 8, tel .77 40-50-395
 • stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
  pokój 8, tel .77 40-50-395
 • stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
  pokój 8, tel .77 40-50-395
 • stan. ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz pierwokupu
  pokój 10, tel .77 40-50-394
 • stan. ds. sprzedaży lokali, budynków oraz wolnych lokali mieszkalnych
  pokój 10, tel .77 40-50-394

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków - PZ

 • Kierownik Referatu - Zastępca Kierownika Wydziału
  marek.paneth@kedzierzynkozle.pl
  pokój 3, tel .77 40-50-313
 • stan. ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
  pokój 6, tel .77 40-50-314 tel/fax
 • stan.ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
  pokój 5, tel .77 40-50-315
 • stan.ds. administracyjno prawnych i ochrony zabytków
  pokój 5, tel .77 40-50-315
 • stan. ds. urbanistyki i podziałów nieruchomości
  pokój 5, tel .77 40-50-315