To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2011-04-26
Administrator systemu

Miejski Punkt Konsultacyjny

Od 18 kwietnia br. zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z terenu Kędzierzyna-Koźla, do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.

W każdy poniedziałek, w godzinach 12.00-15.00 będzie można spotkać się z panem dr Bogdanem Tomaszkiem - doradcą Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego gminy, który będzie udzielał wszelkich informacji z zakresu przedsiębiorczości i możliwości rozwoju firm. Możliwe jest także umówienie spotkania indywidualnego, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem Prezydenta Miasta (tel. 77 40 50 338).

Miejski Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piramowicza 32, w pokoju 132 (parter).

Serdecznie zapraszamy.

Zakres usług informacyjnych świadczonych przez MPK:

  • Omawianie zagadnień związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (podejmowanie działalności, obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), jak również zagadnień dotyczących rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych (charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu, np. danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji, oferty banków i innych instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych, pomoc na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji itp.).
  • Przekazywanie informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (możliwości skorzystania z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych, możliwości skorzystania z dofinansowywanych szkoleń).
  • Przekazywanie innych informacji, takich jak: informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, informacje o instytucjach posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych).