To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2012-12-04 14:13:06
Jarosław Jurkowski

Zapisy do żłobków przez internet

Od 5 stycznia 2013 roku zacznie funkcjonować nowa internetowa aplikacja umożliwiająca zapisanie dzieci do żłobków prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Teraz rodzice będą to mogli zrobić przez internet.

System umożliwi przyjmowanie wniosków w sposób ciągły. Obowiązywać będzie zasada „jedno dziecko = jeden wniosek”. Rodzic sam wybierze oddział preferowany oraz oddziały rezerwowe.

Żłobek umieszczony najwyżej na liście będzie żłobkiem tzw. „pierwszego wyboru”. W przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w preferowanym oddziale, będzie istniała możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do żłobka wskazanego w drugiej lub trzeciej preferencji. Wniosek identyfikowany będzie po numerze PESEL dziecka.

Nowy system zniesie zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. Głównym wyznacznikiem kolejności wniosków do przyjęcia będzie ilość punktów przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów. Dopiero w drugiej kolejności o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o nowym sposobie zapisów do żłobków można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania: http://mzoiwkk.pl/70/rusza_system_internetowych_zapisow_do_zlobkow.html

Przygotowała Magdalena Jedlicka, MZOiW