To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2013-05-28 11:26:45
Administrator systemu

Książę Kraft zu Hohenlohe–Oehringen


Książę Kraft zu Hohenlohe–Oehringen, urodzony w dniu 1 stycznia 1933 r., związany jest z miastem Kędzierzyn-Koźle więzami rodzinnymi, z racji zlokalizowania w przeszłości na jego terenie, w obrębie osiedla Sławięcice, rozległych dóbr i siedziby rodu Hohenlohe. Posiada obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec i zamieszkuje w Neuenstein.

W ramach pielęgnowania tradycji rodowej oraz pamiątek kultury materialnej, Kraft zu Hohenlohe–Oehringen utrzymuje położone w Kędzierzynie-Koźlu, na osiedlu Sławięcice grobowce swoich przodków oraz udziela wsparcia organizacyjnego i moralnego działaniom podejmowanym w celu ochrony pozostałych na terenie miasta obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe jego rodu. Równolegle do aktywności na polu, o którym mowa wyżej, Kraft zu Hohenlohe–Oehringen samodzielnie utrzymuje muzeum w zamku Neuenstein, w którym prezentowane są, między innymi, eksponaty odzwierciedlające bogactwo kulturowe ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Ponadto corocznie organizuje w ww. zamku koncerty muzyki klasycznej w cyklu „Lato Kultury” powiatu Hohenlohe, w ramach których stwarza dodatkową, szczególnie atrakcyjną możliwość zapoznania się ze wskazanymi wcześniej eksponatami.

Kraft zu Hohenlohe–Oehringen aktywnie działa na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów społecznych, kulturowych i gospodarczych mieszkańców miasta. W okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce organizował pomoc materialną w postaci dostaw leków, żywności i środków sanitarnych dla szpitali położonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. W pierwszej dekadzie XXI wieku był natomiast jednym z inicjatorów zawarcia umowy partnerstwa pomiędzy powiatem kędzierzyńsko-kozielskim i powiatem Hohenlohe w Republice Federalnej Niemiec. Postanowienia powyższej umowy partnerstwa stanowią dogodną płaszczyznę umożliwiającą nawiązanie współpracy między miastem Kędzierzyn-Koźle i miastem Oehringen, położonym w powiecie Hohenlohe.