To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2013-06-03 12:50:03
Administrator systemu

O nas

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz z innymi organizacjami społecznymi.

Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracyjnej publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Przy Zarządzie Rejonowym PZER i działa Komisja Socjalno-bytowa, która Starając się udzielać właściwej pomocy i spełnić oczekiwania swoich członków, oraz Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu, która zagospodaruje wolny czas Seniorom.

Zarząd Rejonowy PZER i w Kędzierzynie skupia w swoich szeregach 1230 członków

Działalność Związku oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Zadaniem Naszego Związku jest zagospodarowanie wolnego czasu tj. rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej, towarzyskiej, krajoznawczej, wśród naszych członków a tym samym przeciwstawiamy się osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Jesień życia nie jest wyrokiem tylko darem, który należy dobrze wykorzystać trzeba zerwać z rutyną życia codziennego, wystarczy, że wstąpisz do nas – znajdziesz szereg ciekawych propozycji dla siebie.