To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2013-06-03 12:55:13
Administrator systemu

Aktualności i sprawy bieżące

Obyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie poszerzone o Przewodniczących Klubów, Komisji Rewizyjnej oraz gości zaproszonych. Na posiedzeniu podsumowano działalność Zarządu za 2015 r.
Plan pracy jaki sobie założyliśmy zrealizowaliśmy a nawet wzbogacany był o nowe formy działania.
Odbyliśmy 4 posiedzeń Zarządu 6 posiedzeń Prezydium na których były omawiane sprawy bieżące Związku dotyczące organizowania wolnego czasu - wczasów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych wycieczek turystyczno krajoznawczych, edukacji, szkolenia oraz rozrywka.
W 2015 roku przyjęliśmy do Związku 181 seniorów, składkę członkowską opłaciło 1,182 osób. i mamy 5 Klubów Seniora. Zorganizowaliśmy 7 turnusów wypoczynkowych w tym 2 turnusy rehabilitacyjne, 5 wycieczek jednodniowych i wielodniowe oraz 3 wycieczki zagraniczne, pikniki biesiadne, rejsy statkiem po Odrze. Wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gliwicach i w Opolu na spektakle m.in 'Biała Bluzka" w wykonaniu K.Jandy, spektakl"Eugeniusz Bodo", "Wesele" oraz wyjazdy na koncerty muzyczne. Uczestniczyliśmy w obchodach majowych oraz Miejskich Obchodach Dni Seniora, Targach Zdrowia.
A przede wszystkim prowadziliśmy edukację i szkolenia korzystając z projektu Inter Aktywny - Senior - ASOS, Odbyły się dwie edycje szkoleniowe Bezpieczny Kierowca Senior, Złote wykłady- jak zapobiegać wylewom, udarom, zawałom, demencji starczej itd i ich symptomy.
Szkolenie Bezpieczna Kobieta, kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu jak również dla średnio zaawansowanych.
Spotkania okolicznościowe, zabawy karnawałowe i andrzejkowe. Komisja socjalno-bytowa pomaga osobom potrzebującym, udzielając zapomóg finansowych, rzeczowych oraz paczek żywnościowych.
Współpracujemy z organami administracji samorządowej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi, Miejskim Domem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dziennymi Domami Pomocy Społecznej, Radami Osiedlowymi. Mamy wsparcie finansowe od Starostwa Powiatu I Urzędu Miejskiego, ale przede wszystkim utrzymujemy się ze składek członkowskich i wspierających.
Relaks, zabawa, edukacja to wszystko Seniorzy znajdują na naszych organizowanych imprezach, wczasach, wycieczkach, szkoleniach itd. bo nie ma lepszego sposobu na zachowanie dobrego zdrowia i kondycji niż dbanie o rozwój umysłu i dobrą formę.
Ukłony w stronę wspaniałego zespołu działaczy, którzy wcześniej wyrazili chęć do pracy na zasadzie wolontariatu, która daje poczucie satysfakcji i zadowolenia służenia radą i pomocą drugiemu seniorowi.
Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w tej pracy.

Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI
Anna Będkowska


W dniu 05.08.2014r. odbyło się posiedzenie  Zarządu Rejonowego na którym podsumowano działalność za pierwsze półrocze tego roku.
Założeniem naszego Zarządu jest integracja i aktywizacja oraz  edukacja środowiska senioralnego.
Zarząd Rejonowy PZERiI w Kędzierzynie liczy 1114 członków oraz 5 klubów Seniora.
Oferta organizowania życia kulturalnego, krajoznawczego, towarzyskiego i edukacyjnego jest bardzo bagata i długa i bardzo rzetelnie przygotowywana przez członków Zarządu na cały rok m.in. są to wycieczki, wczasy, pikniki biesiadne, spotkania przy grillu, spotkania okolicznościowe, zabawy karnawałowe, wyjazdy na baseny do Tarnowskich Gór i Rudy Śląskiej, wyjazdy na spektakle muzyczne i operetkowe do Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz na koncerty muzyczne do Filharmonii Opolskiej.
Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Dniu Inwalidy w Opolu oraz VII Miejskich obchodach z okazji Dnia Seniora pod
patronatem Prezydenta Miasta oraz w obchodach majowych organizowanych przez Włodarzy naszego Miasta.
Udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnychdla naszych członków.
Na niektóre imprezy otrzymaliśmy dofinansowanie od Przezydenta Miasta K-Koźla, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Kożlu.
Także rozwijamy się poprzez szkolenia z obsługi komputera i internetu, pod hasłem
"komputer i internet - są przyjaciółmi seniora",a tym samym przeciwdziałamy
wykluczeniu cyfrowemu,  odbyły się już 3 szkolenia.
Udzielaliśmy zapomóg finansowych i rzeczowych dla najbardziej potrzebującym Seniorom m.in na zakup leków.
Odbyły się spotkania z Włodarzami Miasta, Dyrektorem ZOZ w celu utworzenia hospicjum dla ludzi przewlekle chorych na naszym terenie oraz Domu Spokojnej Starości, który byłby finansowany m.in. przez NFZ, zapewniłby kompleksową opiekę lekarską i pielęgniarską i dałby poczucie bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy pozytywne zapewnienia o realizacji w/w zadań.
We wszystkich organizowanych imprezach uczestniczyło 1002 seniorów naszego Związku.
Związek stwarza możliwości integracji środowiska senioralnego, aktywnego spędzania czasu dla zachowania sprawności intelektualnej,fizycznej i psychicznej.
Wspólpracujemy z organizacjami pozarządowymi na naszym terenie m.in z Uniwewrsytetem Trzeciego Wieku.
Składki członkowskie opłaciło 856 członków,
z których finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem biura Zarządu oraz dofinansowujemy imprezy i udzielamy wsparcia finansowego dla naszych Seniorów.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której są umieszczane wszystkie informacje
o naszej pracy oraz zdjęcia z odbytych imprez.
Zamierzone zadania do realizacji za pierwsze półrocze b.r zostały wykonane.
Bardzo się cieszymy, że Seniorzy aktywnie  włanczają się w naszą działalność poprzez  uczestnictwo w organizowanych imprezach.
W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim działaczom, sympatykom i członkom Zarządu Rejonowego za trud i wiarę w to co robią dla innych za dotychczasową pracę , współpracę, aktywny udział w spotkaniach i pracach naszego Związku i ciepłą atmosferę.
"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu" - Benjamin Franklin
                  Przewodnicząca  A.Będkowska
 
Zarząd Rejonowy informuje, że po 20 września będzie organizowana jedniodniwa wycieczka do Wrocławia w planie jest zwiedzanie Miasta i Panoramy Racławickiej
oraz wycieczka do Olszowej zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych.
Szczegółowe informacje w biurze Związku po 15 września.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa,serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja.
Zarząd PZERiI


Trwają zapisy na wycieczkę kulturalno- patriotyczną do Warszawy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności która odbędzie się w dniu 6 i 7 maja 2014r. oraz na wycieczkę do Pokrzywnej połączoną ze zwiedzaniem muzeum Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku - Lasku, która odbędzie się w dniu 8.04.2014r. jak również na Jarmark Wielkanocny do Bierkowic wyjazd 13.04.2014r.


Zarząd Rejonowy organizuje spotkanie Wielkanoce z okazji Świąt Wielkiejnocy w Kawiarni "Atena" w dniu 15.04.2014r. o godz.16.00. Zapisy w biurze Związku.


Od 16.03.2014r. są zapisy na dwudniową wycieczkę do Warszawy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która odbędzie się w dniach od 06.05. - 07.05.2014 r.


W dniu 04.04.2014 r. organizowana jest wycieczka jednodniowa po Opolszczyźnie. Zapisy w biurze cena 15zł.

W dniu 13.04.014 r. o godz. 9.00 wyjazd na Jarmark świąteczny do Bierkowic cena 18 zł. Zapisy w biurze.


ZR PZERiI w Kędzierzynie organizuje 7 dniowe wczasy wyppoczynkowe w Świnoujściu w Ośrodku Wczasowym "Posejdon" od 17.05.2014r. do 24.05.2014r. cena 550.- zł. Dojazd pociągiem.

Cena obejmuje: zakwaterowanie 2,3,os.pokojach z łazienkami i TV.

 • wyżywienie 3 posiłki dziennie
 • 1 wieczorek taneczny przy muzuce na żywo i kawie
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką.

Zapisy w biurze Związku oraz we wtorki na UTW do 15 lutego 2014r. Pobierana jest zaliczka w kwocie 150 zł.


Po spotkaniach i zabawach andrzejkowych nadchodzi Adwent w którym zgodnie z wieloletnią tradycją Seniorzy Związku gromadzą się na przedświątecznych spotkaniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Wierzę,że te spotkania będą okazją do jednoczenia nas wszystkich Seniorów oraz pielęgnowanie ducha wspólnoty dającej poczucie pewności i oparcia.

Spotkania to również okazja do podsumowania roku.

Spotkania będą organizowane przez Kluby "Seniora" w których będą uczestniczyć seniorzy i zaproszeni goście.|

 • 17.12.2013r. godz.15,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Pogorzelec"
 • 11.12.2013r godz.15,00 . spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Piast"
 • 19.12.2013r. godz.16,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Śródmieście"
 • 12.12.2013r. godz. 15,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Blachownia"
 • 17.12.2013r. godz.16,00 spotkanie opłatkowe organizowane przez Zarząd Rejonowy.

Zapisy na w/w spotkania w kubach seniora i biurze Związku.

 


18.11.2013 Rady Miasta Uchwałą wprowadziła na terenie Miasta Kędzierzyna - Koźla program "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora" uprawniającego do uzyskania ulg i zwolnień dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle na podstawie karty "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora", była to jedna z naszych interpelacji złożonych w Radzie Miasta i u Pana Prezydenta .

Wniosek o wydanie karty "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora" można otrzymać w biurze Zarządu w godziniach i dniach urzędowania.

Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale Polityki Mieszkaniowej,Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta K-Koźle w godzinach pracy Urzędu.

Program ma na celu poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych.

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty do wglądu w biurze Zarządu.

16.08.2013  W październiku szkolenie komputerowe dla seniorów
Od 12 października przez pięć kolejnych sobót będzie się odbywać drugie szkolenie z zakresu obsługi komputera dla seniorów. W ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans w kawiarence internetowej przy ul. Damrota skorzysta z niego dziewięć osób.


02.08.2013 Bezpłatne porady prawne dla członków związku udzielane są w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach urzędowania. Porad prawnych udziela Pani Anna Strecker.

10.04.2013 r. Rejonowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie-Koźlu wystąpił z wnioskiem o zwrócenie się do władz samorządowych o powołanie hospicjum na naszym terenie.


Zarząd Rejonowy uprzejmie informuje, że są zaświadczenia uprawniające do nabycia biletu kolejowego z 37 % ulgą, zaświadczenia wydawane są w biurze Zarządu w godzinach urzędowania.


Chcąc do nas dołączy należy zgłosić się osobiście do biura Zarządu i wypełnić deklarację członkowską.
Przynależność do Związku wiąże się z opłaceniem składek członkowskich.
Wysokość składek 24zł. za rok.


Zarząd Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie ogłasza zapisy członków do KLUBU SENIORA NA POGORZELCU.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 16.09.2013 o godz. 16.00 w salce parafialnej Św. E. De Mazenoda ul. Ligonia 3

ZAPISY: w biurze Zarządu do 13.09.2013r.


Trwa nabór na BEZPŁATNE KURSY INFORMATYCZNE w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Planowane zajęcia odbywać się będą w miesiącu wrześniu w każdą sobotę.Szkolenia odbywać się będą w Miejskiej Bibliotece przy ul. Damrota.

ZAPISY: w biurze Zarządu do 20.08.2013r.

Planowany jest też kurs w miesiącu październiku. Zapisy do końca września.


Aktualnie prowadzone są zapisy na wycieczki, pikniki oraz wczasy w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Więcej informacji w zakładce Planowane imprezy kulturalne, ogniska, wycieczki.


10 kwietnia 2013 roku odbył się Rejonowy Zjazd Delegatów, na którym zostały wybrane władze rejonowe na okres pięciu lat. W skład prezydium weszli:

 • Będkowska Anna Przewodnicząca zarządu
 • Kołodziej Barbara V-ce Przewodnicząca
 • Kosacz Danuta V-ce Przewodnicząca
 • Haczkiewicz Anna Skarbnik
 • Gondek Wiesława Sekretarz
 • Streckier Maria Członek
 • Kopij Wanda Przewodnicząca Komisji Socjalno Bytowej
 • Baczyńska Irena Przewodnicząca Komisji Kultury