To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2013-06-03 13:09:56
Administrator systemu

Statut

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Kędzierzynie.

Związek działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów i zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i zarejestrowany 15.V.2000 r. syg.akt. VII.Ns Rej.St.77/00 i posiada osobowość prawną, oraz Instrukcji organizacyjnej wraz z załącznikami.