To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2014-02-27 13:19:17
Sebastian Gałosz

Prospekt promocyjny o terenie inwestycyjnym Gminy Kędzierzyn-Koźle - Port Kozielski

Wiadomości wprowadzające o projekcie

Obok budowy zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu, obecność nowoczesnego portu w Koźlu była jednym z najważniejszych czynników, wpływających na proces ożywienia gospodarczego oraz odbudowy regionu, po wyniszczających latach drugiej wojny światowej. Aktualnie port stanowi jedynie namiastkę swojej dawnej świetności, jednak w ostatnim okresie pojawiła się realna szansa na rewitalizację, przywracającą mu należytą funkcję i znaczenie w globalnym transporcie.

Powstanie w latach 30-tych XX wieku ponad 40 km Kanału Gliwickiego oraz wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę i bogate zaplecze logistyczne portu rzecznego w Koźlu, zaowocowało zintensyfikowaniem transportu towarów z obszaru Górnego Śląska. Pierwsza połowa ubiegłego wieku to czas największej eksploatacji portu, który w szczytowym momencie umożliwiał przeładunek towarów o masie około 3,8 mln ton rocznie. Niestety z biegiem lat, za sprawą załamania koniunktury gospodarczej w latach 80-tych oraz rezygnacji z transportu rzecznego na rzecz transportu kołowego, nastąpił stopniowy regres użyteczności portu, który stracił pozycję logistycznego centrum regionu. Taki stan rzeczy w konsekwencji doprowadził do zamknięcia obiektu na początku obecnego stulecia, „skazując” pozostałą infrastrukturę na dewastację i niszczenie.

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Kędzierzyn-Koźle podjęła intensywne działania mające zapobiec degradacji terenu. Starania władz zaowocowały pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, umożliwiających realizację projektu pn.: „Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno-studialne”.

Realizacja projektu pozwoliła na szczegółową analizę terenu portowego, odkrywającą na nowo drzemiący w nim potencjał oraz przedstawiającą szereg możliwości inwestycyjnych. Prowadzone działania mają za zadanie przywrócenie dawnej świetności kozielskiego portu poprzez pozyskanie potencjalnych inwestorów, których obecność wpłynie na poprawę gospodarki gminy oraz zwiększy komfort życia lokalnej społeczności, generując m.in. nowe miejsca pracy. W związku z przewidywaną kluczową rolą portu, spowodowaną strategicznym położeniem na mapie śródlądowej Polski, pojawienie się nowych akcjonariuszy to nie tylko korzyści dla miasta, ale również całego województwa opolskiego oraz innych miejscowości nadodrzańskich. Podjęte działania mają skutek długofalowy oraz globalny, dzięki czemu w pełni wpisują się w przyjętą strategię rozwojową całego kraju.

Do pobrania: