To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2014-12-30 08:13:17
Jarosław Jurkowski

Programy przyjęte, pieniądze przesunięte

Podczas sesji 22 grudnia radni przyjęli Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz Program współpracy gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Radni przegłosowali również drobne zmiany w budżecie, porządkując po raz ostatni w tym roku miejskie finanse. W przypadku 800 tys. zł dotacji dla województwa opolskiego na opracowanie dokumentacji dwóch wałów przeciwpowodziowych na terenie Kędzierzyna-Koźla przesunięto też przekazanie większej części na 2015 rok.