To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2015-03-24 10:49:11
Dariusz Kantor

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV

Oś Priorytetowa

3. Transport

Działanie

3.2 Transport publiczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie

16 lutego 2015

Wartość projektu

2.003.751,18 PLN

Wysokość dofinansowania

1.140.183,29 PLN co stanowi 69,99% wartości wydatków kwalifikowalnych

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV