2015-10-05 08:27:50
Jarosław Jurkowski

Ruszają badania gruntu pod obwodnicę

Od 5 do 9 października pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą prowadzić badania archeologiczne gruntu pod przyszłą obwodnicę północną miasta.

Pod nadzorem archeologa przejdą się po trasie jej przebiegu i zinwentaryzują zabytki archeologiczne. W trakcie badań nie będą prowadzone żadne prace ziemne.

Do pobrania: