To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2015-11-03 15:03:22
Jarosław Jurkowski

Bajka na zakończenie

Nietypowo zakończyła się realizacja jednego z projektów unijnych w Kędzierzynie-Koźlu. Ostatnim akordem było wydanie publikacji książkowej dla dzieci, promującej ekologiczne autobusy i korzyści wynikające z podróżowania nimi. Bajka jest napisana wierszem, a każdy wiersz nawiązuje do jednego z celów projektu.

Projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap IV” był kontynuacją trzech wcześniejszych, realizowanych przez gminę Kędzierzyn-Koźle w latach 2010, 2011 i 2014. Łącznie w ten sposób na ulice miasta trafiło 21 nowoczesnych autobusów – została wymieniona prawie połowa taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Zakupione w ramach projektu pojazdy obsługują linie autobusowe na terenie miasta wraz z obszarami podmiejskimi.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Łącznie pozyskano 12 mln zł. Celami projektu były podniesienie jakości miejskiego transportu publicznego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez zakup i wymianę taboru autobusowego oraz zwiększenie mobilności mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

W ramach ostatniego, czwartego etapu zostały zakupione dwa nowe autobusy, spełniające standardy emisji spalin Euro 6/EEV. Zastąpiły one najbardziej wyeksploatowane pojazdy we flocie MZK. Wierszowana bajka opowiada o tym, jak w ten sposób:

  • zmniejszyło się oddziaływanie komunikacji publicznej na środowisko naturalne;
  • poprawiła się jakość powietrza w mieście;
  • zwiększył się komfort korzystania z miejskiego transportu publicznego;
  • poprawiło się bezpieczeństwo transportu publicznego;
  • wzrosła popularność miejskiej komunikacji publicznej, wskutek czego zwiększyła się liczba osób z niej korzystających;
  • poprawiła się dostępność osób niepełnosprawnych do publicznych środków transportu;
  • zmniejszyły się koszty utrzymania i eksploatacji autobusów;
  • poprawiła się płynność komunikacji miejskiej i dostępność ośrodków użyteczności publicznej;
  • poprawił się wizerunek miasta.

Wydanie bajki kosztowało 20 tys. zł. Znalazły się w niej rysunkowe postacie związane z gminą Kędzierzyn-Koźle – Maks, Lusia, Arek i Jarek. Teksty wierszyków napisał Tomasz Nowaczyk, a całość zilustrował Marcin Skoczek. Nakład (1,5 tys. egzemplarzy) zostanie przekazany do szkół, przedszkoli, Miejskiej Biblioteki Publicznej i wykorzystany w działalności promocyjnej urzędu miasta.

Urząd miasta będzie się starał o kolejne dofinansowania do zakupu autobusów z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Galeria zdjęć