To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2015-11-12 08:46:02
Jarosław Jurkowski

Pożyczki dla MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zajmuje się też finansowaniem przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa w ramach udzielanych im niskooprocentowanych pożyczek inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Przedmiotem finansowania może być m.in. zakup materiałów i surowców przez wykonawców realizujących zadania na potrzeby gmin, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych funduszu (budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.). Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp