To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-01-11 08:03:36
Jarosław Jurkowski

Poeta obejmie rondo we władanie

Radni miejscy przesądzili, że patronem skrzyżowania ul. Kozielskiej, Tartacznej i Reja będzie Rafał Wojaczek, w latach młodości mieszkaniec Kędzierzyna. Uroczyste nadanie imienia odbędzie się 16 stycznia o godz. 11. Weźmie w nim udział rodzina poety - córka Dagmara Janus i trzech jego wnuków.

W samo południe w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 rozpocznie się konferencja literacka pt. „Kędzierzyńskie ślady Rafała Wojaczka”, a o godz. 15 projekcja filmu pt. „Wojaczek” w reż. Lecha Majewskiego.

W konferencji wezmą udział Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich), Maciej Melecki (poeta, dyrektor Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka), Krzysztof Siwczyk (poeta, Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka), Konrad Wojtyła (poeta, krytyk literacki, dziennikarz). W jej trakcie mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla zaprezentują twórczość Wojaczka.

„To były ciężkie czasy, dla nas obu chyba” – wspominał ojciec poety Edward, wieloletni nauczyciel kędzierzyńskich liceów. Można i należy zadać pytanie, na ile ten czas, lata 1962-63, „stworzyły” późniejszego Rafała Wojaczka. „Już” pokłóconego ze światem, cierpiącego z powodu rozłąki rodziców, podejmującego próby samobójcze, ale też „jeszcze” piszącego wybitną pracę maturalną z języka polskiego, a po niej podejmującego studia w Krakowie.

- Pomysł uhonorowania poety w przestrzeni publicznej Kędzierzyna-Koźla wydał mi się czymś oczywistym. Szczególnie w dzielnicy Pogorzelec, z którą był związany poprzez szkołę i miejsce zamieszkania. Zbieżność dat oddania do użytku nowego ronda oraz 70. rocznicy urodzin Rafała Wojaczka szczęśliwie dopełniły dzieła. Sąsiedztwo ronda i dworca kolejowego można traktować jako kolejną, już nie poetycką, metaforę Kędzierzyna-Koźla – miasta ciągłej migracji, ruchu, przyjazdów i (ostatnio niestety najczęściej) wyjazdów. Tak wyglądał związek z Kędzierzynem Rafała Wojaczka, tak wygląda związek z Kędzierzynem-Koźlem setek, a może tysięcy jego (byłych) mieszkańców – komentuje radny Michał Nowak, pomysłodawca upamiętnienia poety w Kędzierzynie-Koźlu.