To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-01-14 08:35:51
Jarosław Jurkowski

Statut stowarzyszenia subregionalnego na ukończeniu

Kolejne spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących subregion kędzierzyńsko-kozielski odbyło się 11 stycznia w urzędzie miasta. Tematem obrad był statut stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, zwłaszcza zaś sposób podejmowania decyzji oraz obliczania składek członkowskich. Większością głosów przyszli członkowie stowarzyszenia zdecydowali, iż każda gmina i każdy powiat wchodzący w jego skład będą miały po jednym głosie.

Dyskusja dotyczyła także przyszłego budżetu stowarzyszenia oraz organizacji biura. Spotkaniu przewodniczyła Sabina Nowosielska, prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle.

Galeria zdjęć