To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-01-25 12:56:10
Jarosław Jurkowski

Chcesz usunąć azbest? Skorzystaj z dofinansowania

Gmina Kędzierzyn-Koźle jest jak najbardziej za relegowaniem azbestu z miasta i chętnie wspomoże ten świetny pomysł. Trzeba spełnić kilka warunków – przede wszystkim do 5 marca złożyć wniosek.

Ile można dostać dotacji? To zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, kozielski magistrat w marcu złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie usuwania azbestu. Nie powinno być z tym problemów, bo WFOŚiGW pozytywnie kwalifikuje takie wnioski z Kędzierzyna-Koźla od 2013 roku.

Drugi czynnik wpływający na wysokość dotacji to cena uzyskana w przetargu organizowanym przez gminę na usuwanie azbestu (na jej zlecenie uprawniona firma wykona usługę na posesji wnioskodawcy). W poprzednich latach dofinansowanie kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/ściany, transportu i unieszkodliwienia wynosiło: w 2013r. – 85 proc., w 2014r. – 75 proc., a w 2015r. – 85 proc. Warto zaznaczyć, że wnioski w latach 2013-2015 złożyło 50 właścicieli lub zarządców z terenu miasta i wszyscy skorzystali z dotacji.

Wniosek o pomoc składa się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój 427) do 5 marca br. Potrzebne załączniki można znaleźć poniżej i  na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.kedzierzynkozle.pl) w zakładce Ochrona środowisko i rolnictwo -> ogłoszenia wydziału lub w siedzibie wydziału. Konieczne są

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości firmie wyłonionej przez gminę w celu demontażu (i/lub) zabrania materiałów zawierających azbest.
  4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzona zgodnie z zał. do rozporządzenia ministra gospodarki z dn. 5 sierpnia 2010r. (poz. 1089).
  5. Informacja o wyrobach zawierających azbest (o ile nie została wcześniej złożona).
  6. Oświadczenia o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
  7. Oświadczenia (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego, jeżeli jest ono wymagane.
  8. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej (nie dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej).

Szczegółowych informacji oraz pomocy przy wypełnianiu druków udziela wydział ochrony środowiska i rolnictwa urzędu miasta (pokój 427). Właściciele (zarządcy) nieruchomości, których wnioski zostaną zakwalifikowane, podpiszą z gminą Kędzierzyn-Koźle umowę, w której zobowiążą się też do wpłaty pozostałej wartości usługi po wykonaniu zadania. Usunięcie azbestu z posesji nastąpi pomiędzy 16 sierpnia a 7 października br. Takie daty ustalił w harmonogramie swojego konkursu WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje.