To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-01-28 07:44:53
Jarosław Jurkowski

Cyrkom z tresurą zwierząt dziękujemy

Prezydent Sabina Nowosielska nie wyrazi zgody na udostępnianie mienia stanowiącego własność gminy Kędzierzyn-Koźle - gruntów czy przestrzeni reklamowej dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt.

Wydane zarządzenie zakazuje także kierownikom urzędu miasta, jak i gminnych jednostek podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z takimi widowiskami. Mają oni także informować prezydent o każdym przypadku wystąpienia z wnioskiem przez podmioty organizujące takowe przedstawienia.

O wydanie takiego zakazu apelowała jesienią ubiegłego roku ówczesna posłanka Brygida Kolenda-Łabuś. Po niej z petycją do prezydent miasta o zaoszczędzenie zwierzętom cierpień zwróciły się dzieci z Publicznego Przedszkola nr 17 w Kłodnicy wraz z personelem i rodzicami.

Do pobrania: