To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-02-03 12:52:22
Jarosław Jurkowski

Wybory uzupełniające do rady miasta już 21 lutego

Szeregi miejskich rajców trzeba uzupełnić po wyborczym sukcesie Grzegorza Peczkisa, który został senatorem RP. Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone 21 lutego w godzinach od 7. do 21. Głosowanie odbędzie się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 przy al. Partyzantów 30.

Wybory dotyczą mieszkańców okręgu wyborczego nr 8. Obejmuje on aleję Róż, ul. Bławatków, Bratków, Goździków, Konwalii, Krokusów, Niezapominajek, plac Pamięci Rodła, ul. Sasanek, Piotra Skargi numery nieparzyste od 15 do końca i numery parzyste od 24 do końca, ul. Sosnową, Stokrotek i ul. Zieloną.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą także głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle najpóźniej do 8 lutego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, najpóźniej do 12 lutego.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu, pytania można zgłaszać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, tel. 77 40-50-320.