To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-02-05 10:19:50
Jarosław Jurkowski

Zalegają Ci śmieci? MPSZOK zaprasza

Jutro, 6 lutego na terenie spółki Usługi Komunalne przy ul. Grunwaldzkiej 42 stanie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). Każdy mieszkaniec będzie mógł nieodpłatnie oddać śmieci z segregacji. Aby odpady zostały przyjęte, starczy okazać dowód osobisty i ostatni dowód opłaty za wywóz śmieci.

Za darmo można się pozbyć:

  • odpadów surowcowych (tzw. „suchych”),
  • szkła opakowaniowego,
  • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym zielonych,
  • przeterminowanych leków,
  • chemikaliów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • mebli i inne odpadów wielkogabarytowych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych (300kg/osobę w ciągu roku),
  • zużytych opon samochodowych o średnicy nieprzekraczającej 56 cm.

MPSZOK będzie przyjmował odpady w godz. od 8. do 16.