To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-03-21 11:11:16
Jarosław Jurkowski

„Czysty Region” przyjedzie po śmieci

Każdy mieszkaniec gminy Kędzierzyn-Koźle może co najmniej cztery razy do roku oddać bezpłatnie odpady nie oddalając się od swojej nieruchomości. Akcyjne zbiórki organizuje związek międzygminny „Czysty Region”.

Odebrane zostaną:

 • odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, stoły, szafy, krzesła, sofy, okna, wanny, brodziki, grzejniki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów)
 • zużyty sprzęt RTV i AGD
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali).

W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godziny 6. rano. W zabudowie wielorodzinnej odpady należy wystawić przy altanach śmietnikowych najpóźniej w dniu wywozu do godziny 6. rano.

W ramach zbiórki akcyjnej nie będą odbierane odpady: wystawione bezpośrednio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe, odpady komunalne (śmieci), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), odpady poremontowe (gruz, piasek, ziemia, kafelki, panele, płyty gipsowe, deski, palety), popiół, żużel itp.

Jednocześnie mieszkańcy gminy Kędzierzyn-Koźle mogą korzystać bezpłatnie z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK-ów) – przynajmniej do czasu, kiedy powstaną stacjonarne PSZOK-i. MPSZOK-i są organizowane przez operatorów odbierających odpady komunalne. Dla sektora nr 3 – od wiaduktu kolejowego w stronę Sławięcic - taki punkt jest wyznaczony w siedzibie spółki Usługi Komunalne przy ul. Grunwaldzkiej 42-44, natomiast w sektorze nr 4 – od wiaduktu kolejowego w stronę Koźla - MPSZOK jest wyznaczony w siedzibie spółki Remondis Gliwice przy ul. Chrobrego 41.

Do MPSZOK-ów mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczyć następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

 • surowcowe (tzw. „suche”)
 • szkło opakowaniowe
 • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA! Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK-a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Terminy organizowania zbiórek akcyjnych oraz mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na poszczególnych osiedlach w gminie Kędzierzyn-Koźle są podane w tabelce obok.

Kolejnym krokiem w stronę mieszkańców jest możliwość bezpłatnego oddania odpadów bezpośrednio w Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu. Na odpady takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe (w każdej ilości) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300kg/mieszkańca/rok) centrum czeka od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00. Warunkiem przyjęcia odpadów jest ich wcześniejsza segregacja (RCZiUO nie będzie przyjmowało odpadów zmieszanych) oraz okazanie dowodu osobistego i oświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie takie można uzyskać w siedzibie związku osobiście lub po telefonicznym zgłoszeniu przesłane na e-maila w formie elektronicznej.

Do pobrania: