To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-03-31 12:39:14
Jarosław Jurkowski

Sesja w samo południe

Dziś na kolejnej sesji spotkają się radni miejscy. Zdecydują m.in. jaka będzie cena za wodę i ścieki na osiedlu Blachownia. Przedyskutują również, jak można się zająć zaniedbanymi obiektami na terenie gminy oraz jak wygląda współpraca urzędu miasta z organami jednostek pomocniczych gminy. Dojdzie też do zmian w składach komisji rady.

Podczas sesji zostanie również omówionych kilka sprawozdań za 2015 rok: z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015, Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 i Programu ochrony zdrowia.

Radni będą też głosować nad przyjęciem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 r.” oraz udzieleniem pomocy finansowej powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i realizacji zadań konserwatorskich.